Välkommen till Rbok för Heby kommun

 Under uppbyggnadsfasen så är det bara möjligt för föreningar att registrera sig.

Registrering sker med hjälp av bank-id.

Frågor angående registrering besvaras av kultur och fritidsförvaltningen.

johakim.tallroth@heby.se

jennie.bostrom-geijer@heby.se